Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS Lider Dębogórze za rok 2016

Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS Lider Dębogórze za rok 2016

Na podstawie rozdziału 4§17pkt 3 Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze, Zarząd UKS Lider, zwołuje na dzień 07.06.2017 r., na godz. 18:30 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze.

Obrady odbędą się w Szkole Podstawowej w Dębogórzu. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (minimum 50% członków mających czynne i bierne prawo wyborcze), Zarząd UKS Lider, zwołuje na dzień 07.06.2017 r., na godz. 18:45, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych członków, mających czynne i bierne prawo wyborcze (miejsce obrad jak wyżej).

Wejście od sali gimnastycznej (sala nr 17)

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad przez Prezesa UKS-u.
2.Wybór przewodniczącego obrad.
3.Wskazanie protokolanta.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Sprawozdanie Zarządu UKS-u za rok 2016
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016
8. Wolne wnioski.
9. Sprawy różne
10. Zakończenie obrad.

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości