Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UKS Lider Dębogórze

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UKS Lider Dębogórze

Na podstawie rozdziału 4§17pkt 4a Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze, Zarząd UKS Lider, zwołuje na dzień 19.06.2017 r., na godz. 18:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze. Obrady odbędą się w Szkole Podstawowej w Dębogórzu w sali nr 17. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (minimum 50% członków mających czynne i bierne prawo wyborcze), Zarząd UKS Lider, zwołuje na dzień 19.06.2017 r., na godz. 18:15, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych członków, mających czynne i bierne prawo wyborcze (miejsce obrad jak wyżej). Wejście od sali gimnastycznej (sala nr 17)

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad przez Prezesa UKS-u.
2.Wybór przewodniczącego obrad.
3.Wskazanie protokolanta.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Sprawozdanie Finansowe z poprawkami za rok 2016
7. Poddanie pod głosowanie wolnych wniosków złożonych na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 07.06.2017 r. 8.Wolne wnioski.
9. Sprawy różne
10. Zakończenie obrad. 

Po zebraniu ok. godz. 19:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie wyjazdu na obóz sportowy, który odbędzie się w Mikoszewie w dniach 07-14. 08.2017 r. 

w imieniu Zarządu UKS Lider Dębogórze 

Prezes - Mariusz Wiński 

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości