Badania lekarskie

Kto powinien być badany?

Badaniami muszą być objęci wszyscy sportowcy, którzy chcą rozpocząć oraz kontynuować treningi w sporcie kwalifikowanym, rozumianym jako forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Kiedy powinny być wykonane badania?

Badania powinny być wykonane przed podjęciem treningów oraz cyklicznie co pół roku. Oczywiście badania powinny być wykonane także po kontuzji czy dłuższej chorobie.

Trzeba zwrócić uwagę, że badania są konieczne do rozpoczęcia i kontynuowania treningów i nie są tylko warunkiem dopuszczenia do zawodów sportowych. Niestety, nagminną praktyką jest wykonywanie badań „na ostatnią chwilę”, przed zawodami czy wyjazdem na obóz sportowy. W wielu wypadkach winę za taki stan rzeczy ponosi trener, który nie egzekwuje obowiązku posiadania ważnych badań sportowo-lekarskich jako warunku dopuszczenia zawodnika do treningów.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości